Kursprogram Skagerak

Seilskole Skagerak

 • Havseiling
 •  Nattseiling
 •  Navigasjon
 •  Vaktrullering
 •  Skipper-trening
 •  Rorgjenger-trening
 •  Værkart
 •  GPS-/kartplotter

 

Innhold

Kurset varer sammenhengende over seks døgn, fra mandag kveld til søndag kveld. Utgangspunktet for seilingen er fra Søly Båthavn i Moss (Ytre Oslofjord). Skagerrak-krysset er et avansert praktisk kurs hvor hensikten er å sette sammen all kunnskap fra de foregående trinn slik at det skal bli en vellykket havseilas der det går ut på å lære ved å erfare. Så snart vi har kastet loss slipper elevene til som skipper/rorgjenger etter roterende system, slik at alle de seks elevene som er med tjenestegjør i de forskjellige pliktene. Det er kun under farlige eller kritiske situasjoner at instruktøren griper inn. Hvis for eksempel fremgangen er for dårlig, kan instruktøren be om at taktikk endres. Under og etter hver overfart, avholdes en diskusjon om hva vi har vært igjennom, hvordan det kunne vært gjort annerledes, samt hvilke fallgruver man kunne kommet opp i. Kurset avholdes i sin helhet på seilbåt som følger det engelske RYA-mønsteret.

Praktisk informasjon

 • Omtrentlig rute; Fra Moss, Skagerrask og Kattegat mellom Moss og Læsø. Innenfor trianglet Sørlandet, Skagen/Anholt og svenskekysten.
 • Forkunnskap: Høyere navigasjonskurs, utseilt 1500 n/m og 12 timers nattseilas på vakt.
 • Kursvarigheten er på seks døgn, som går fra mandag kveld til søndag kveld.
 • Kurskompendium sendes til eleven i forkant av kursstart.
 • Kurset gir YM-Coastal for elever uten teori. YM-Offshore for elever med 6 delfag for Fritidsbåtskippersertifikatet.
 • Kursbåten heter Najad 360.
 • Antall elever per båt er 6.

Nødvendige kvalifikasjoner

Dette er den seriøse navigatørs kurs basert på teoretiske kunnskaper. Kurset er beregnet for skippere. For å få tittelen YM-Coastal er det nødvendig at man har gjennomført et høyere navigasjonskurs, men for tittelen YM-Offshore må man ha minst Fritidsbåtskippersertifikat. Av forkunnskaper må man ha praksis fra turhavseiler i minst tre somre eller utseilt minst 1500 n/m. Det er også en fordel at eleven har kystnavigasjonskurs og meteorologi.

Kompetansemål

Trinn 4: Sertifikat Yachtmaster Coastal (Skagerrak-kryss).
Trinn 5: Sertifikat Yachtmaster Offshore (Med teori for Fritidsbåtskipper).
Kurset vil gjøre deg egnet som skipper på åpne havstrekninger. Du skal bli mer trent i kartarbeid, ansvar og bruk av GPS. Elever med Fritidsbåtskipper-/Kystskipper-teori vil få dette godskrevet som teori for YM-Offshore-sertifikatet.

Kursdato

 • No events