På nettstedet seilskole.no finnes det to typer skjemaer der Seilskole ber om opplysninger. Det ene skjemaet ligger på bestillingssidene og det andre skjema ligger på kontaktsidene. Nedenfor finnes lenker til nettsidene med skjemaer, samt en beskrivelse av formålet, hvor opplysningene lagres og hva det bes om.

Skjema for bestilling av seilkurs:

Hvor:
https://www.seilskole.no/seilkurs-nybegynner-trinn-12/
https://www.seilskole.no/seilkurs-videregaende-trinn-3/
https://www.seilskole.no/seilkurs-kombi-trinn-123/
https://www.seilskole.no/seilkurs-kombi-trinn-123-2/
Lenkene gir oversikt over de kommende kursene hvor hver kursdato-lenke (på høyre side) benytter det samme skjema for innhenting av personopplysningene.

Formål:
For å kunne utføre tjenestene som tilbyr seilkurs trenger vi disse opplysningene for å bekrefte påmelding, ha mulighet til å kontakte kunden, samt sende faktura og pakken med kursmateriell.

Plattform:
WordPress og epost.

Opplysninger:
Navn, Adresse, Postnummer, Sted, Telefon.

Skjema for kontakt:

Hvor:
https://www.seilskole.no/kontaktoss/

Formål:
Opplysningene brukes til å kunne gi en tilbakemelding til brukere som har sendt en beskjed gjennom skjema for kontakt.

Plattform:
WordPress og epost.

Opplysninger:
Navn, Telefon, Adresse.

Skjema for bestilling av seilkurs i gave:

Hvor:
https://www.seilskole.no/seilkurs-i-gave/

Formål:
Opplysningene brukes til å kunne sende bekreftelse på bestilling, samt faktura og pakken med kursmateriell. Vi ber også om navnet på deltaker av kurset.

Plattform:
WordPress og epost.

Opplysninger:
Navn på giver, Givers epost, Givers adresse, Mottakers fulle navn.